top of page
RFcb213

RFcb213

Големия трейлър е предизвикателство, с което децата от всички възрасти и с много способности ще искат да се справят. Децата ще искат да се връщат отново и отново, за да го изпробват, може би с цялото семейство. Богатото разнообразие от дейности за балансиране, люлеене, катерене и пълзене са страхотни учители на чувството за баланс. Чувството за баланс е необходимо при управлението на много области от живота, необходими за учене, напр. съсредоточена и дори да може да седи неподвижно. Когато играят на това съоръжение на „не докосвайте земята“, децата също тренират важни социално-емоционални умения, като обръщане, зачитане на другите и сътрудничество. Разнообразието от дейности и закръгленото оформление е това, което прави Големия трейлър желан треньор на основни физически и социално-емоционални житейски умения.