top of page
RFmt101

RFmt101

Единична триъгълна кула с наклонена рампа със стъпки. Подходящо за деца на възраст от 2 до 6 години. Отворените форми и опростен дизайн подпомагат възрастните да помагат на децата при тяхното изкачване по рампата.