top of page
Rfb104

Rfb104

Комбинацията за баланс предлага различни дейности. Стъпките на едната греда насърчават прескачането и балансирането от една на друга. Втората греда на следващия стълб има допълнителна опора за въже, която помага на по-малко уверените балансиращи акробати. Когато се преминават или прескачат от стъпка на стъпка, децата тренират своето усещане за порпорция и чувство за баланс, и двете умения са основни за управление на тялото в неговото обкръжение, например при безопасно движение на уличния трафик. Преминаването през балансиращите греди  с приятели също помага на децата да се научат как да го правят на свой ред и да преговарят кой да върви първи. Това са важни социално-емоционални умения, които са основни за способността за формиране на приятелство и връзка с връстници.