top of page
Rfmt108

Rfmt108

Този уред е идеалният отговор, когато търсите добре екипирано единично оборудване. Тя има три платформи на различни нива и две пързалки. Рампата отвежда децата на второ ниво, където те могат да изберат между това да се спуснат или качат към горната платформа. Директен достъп до най-високата платформа децата могат да намерят чрез изкачване на катерачната стена. Малката кула е подходяща за малки дете и дава допълнителен достъп за по-големи деца до високата кула. Дизайнът има за цел да даде на децата разнообразни дейности и да развие различни умения като: баланс, сила, координация, катерене, плъзгане, увисване на ръце и др. Паяжината обучава кръстосаната координация и пространственото осъзнаване на децата. Тези игрални събития тренират баланса и усещането за пространство.