top of page
Rfcb102

Rfcb102

Паркурът е предизвикателство, което децата в училищна възраст не могат да подминат, без да опитат. Разнообразните катерачни въжета и мрежи са  изкушение. Паркурът стимулира основните двигателни умения. Децата използват уменията за кръстосаната си координация и мускулатура, когато се изкачват хоризонтално и вертикално през въжетата и мрежите. Балансирането по горната греда с придържащо въже добавя още тръпка. Уредът позволява различни стилове на катерене и повече деца да се катерят едновремено. Това учи на сътрудничество и комуникация, така че децата използват и разширяват социално-емоционални умения. Височината на уреда допринася за усещането за пространство. Това помага на децата да преценяват разстоянията, например в уличния трафик.