top of page
Rfmt114

Rfmt114

Комбинирано съоръжение с една кула и подходящо за деца от 5 до 10 год. Кулата е висока 4,2 м и впечатлява със своята височина. Катерaчната мрежa развива мускулатурата и уменията за ловкост и баланс. Тя води до платформата на първо ниво. Стволовете  с катерачни стъпки дават възможност за достигане на междинна платформа, от където децата избират дали да се спуснат по тръбите или да се качат до платфома на ниво 2.