top of page
Rfmt310

Rfmt310

Атрактивно и голямо комбинирано съоръжение за игра на деца на възраст от 3 до 12 год. Голям набор от игрални елементи сред които: 2 бр. Пързалки, рибарска мрежа, въже – мост,  рампа за качване, хамак, телескопи, рализлични нива на платформите, платна, компас и други. Допсутим брой ползватели  - до 40 деца.