top of page

КОМБИНИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ С ГОЛЯМ НАБОР ОТ ФУНКЦИИ, ПЛАТФОРМИ С РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ, РАМПИ, ГРЕДИ ЗА БАЛАНС, МРЕЖИ ЗА КАТЕРЕНЕ, СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ И ДИЗАЙН

Детските площадки предлагат основни възможности за физическото, познавателното и социалното развитие на детето. Сетовете с препятствия насочват фокуса на развитие към същността на детето, като се фокусират върху личната пъргавина, ловкостта и равновесието. Развитието на вътрешното усещане за баланс е важно, за да може детето да реагирате автоматично на постоянните промени при вървенето и положението на тялото. По същество, чрез игра се обучават видове сръчности, които ще облекчат пътя през живота на човек в бъдеще. Уредите предизвикват конкуренция и усещане за постижение. Разнообразието от физически задачи по пътеките ще бъде познато на всеки, който има физическа култура, но за децата това е приятно въведение в тренирането на всеки мускул с предизвикателства, които са неустоимо забавление.  

Photo_6553640_DJI_40_jpg_4173808_0_2021915175756_photo_original.jpg

ПРОДУКТИ

bottom of page