top of page

ЛЮЛКИ, КЛАТУШКИ, ГРЕДИ ЗА БАЛАНС ОТ АКАЦИЯ. ПРИЧУДЛИВИТЕ ФОРМИ НА ДЪРВОТО ДОБАВЯТ  РАЗЛИЧЕН ПРОЧИТ НА КЛАСИЧЕСКАТА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА

Нови класики от Акация.  Люлките са иконата на класическата площадка. Люлките днес са уред за игра на много деца едновременно и задължителен елемент за всяка площадка.  Люлките биват няколко вида, като към тях спадат махало, везна с плоска седалка или седалка тип "памперс" или "гнездо". Рамките могат да бъдат класически с неограничен брой седалки или с петпосочен замах  което означава, че децата могат да изберат да се движат навътре и извън центъра и един срещу друг - или обратно.

 

Процесът на люлеене е част от природата и растежа на детето. Тренира баланс, координация и пространствена осъзнатост. Тези моторни умения са от решаващо значение за точното преценяване на разстоянията, безопасното движение на трафика и седенето в училище. Завъртащото движение помага да се балансира неврологичната активност в мозъка и това е свързано с вярването, че децата спят по-добре след игра на люлка.

31.jpg

ПРОДУКТИ

bottom of page