Люлки

Клатушки

Пясъчници

Черни дъски

IMG_20200515_130510.jpg

Традиционни съоръжения

IMG_20190621_105719_edited.jpg

Нови класики от Акация.  Люлките са иконата на класическата площадка. Тя създава моментно изображение, но такова, което днес е отворено за съвременна интерпретация. Люлките днес не са за соло експлоатация,  те са уред за игра на много деца едновремено. Люлката „Гнездо“ или тази с дебелото въже правят люлеенето обществено забавление, като рамките позволяват произволен брой люлки. Петпосочният замах на представя още един нов поглед към класиката с рамка с форма на петоъгълник, което означава, че децата могат да изберат да се движат навътре и извън центъра и един срещу друг - или обратно. Процесът на люлеене е част от природата и растежа на детето. Тренира баланс, координация и пространствена осъзнатост. Тези моторни умения са от решаващо значение за точното преценяване на разстоянията, безопасното движение на трафика и седенето в училище. Завъртащото движение помага да се балансира неврологичната активност в мозъка и това е свързано с вярването, че децата спят по-добре след игра на люлка.